Trang chủ Tin tức Họp định kỳ Quý IV/2018 cho Cổ đông và các nhà đầu tư

tin tức - sự kiện

Ngày đăng: 25/10/2018

Họp định kỳ Quý IV/2018 cho Cổ đông và các nhà đầu tư


Kính gửi: Cổ đông và các nhà đầu tư

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý IV/2018 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:
       - Thời gian: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00 thứ ba - ngày 30/10/2018.
       - Địa điểm : Hội trường Công ty số 240 Hậu Giang, P.9, Q.6, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung :
       • Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu 2018.
       • Các vấn đề cần trao đổi khác. 

Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, vui lòng liên hệ Phòng Quản trị hành chánh Công ty CP Nhựa Bình Minh – điện thoại số (028) 39690973 để đăng ký tham dự trước 16 giờ 00 ngày 29/10/2018.

Rất hân hạnh được tiếp đón.Trân trọng kính chào.
 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG TIỂU BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG


NGUYỄN HOÀNG NGÂN