Trang chủ Thành tích NHỮNG CÔNG TY VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ NHẤT

Thành tích

11/10/2016

NHỮNG CÔNG TY VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ NHẤT  
Dẫn đầu sanh sách “Những Công ty Việt Nam hoạt động hiệu quả nhất trong ngành nhựa, cao su và chế biến giấy năm 2010 và 2011” của tổ chức Profiles International Việt Nam.