Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

25/07/2022

Bản cung cấp thông tin quản trị Công ty 06 tháng năm 2022

Bản cung cấp thông tin quản trị Công ty 06 tháng năm 2022

25/07/2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty - 06 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty - 06 tháng năm 2022

21/07/2022

Thay đổi link họp định kỳ với Quý cổ đông ngày 21/7/2022

Kính gửi:  Cổ đông và các nhà đầu tư

Do sự cố ngoài ý muốn trên ứng dụng họp online MS Teams, Công ty đã chuyển họp online sáng nay sang dứng dụng Google Meet, với link tham dự họp như sau:

https://meet.google.com/jyf-hymv-xex

Thành thật xin lỗi Quí cổ đông và nhà đầu tư vì sự cố này.
Trân trọng.

20/07/2022

Họp định kỳ Quý 3/2022 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

Kính gửi:  Cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 3/2022 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:
- Thời gian: từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 00 thứ Năm - ngày 21/07/2022.
- Địa chỉ phòng họp trực tuyến theo đường link:

10/06/2022

Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

21/05/2022

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

05/05/2022

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 13,5% bằng tiền mặt của năm 2021

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 13,5% bằng tiền mặt của năm 2021

05/05/2022

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 13,5% bằng tiền mặt của năm 2021

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 13,5% bằng tiền mặt của năm 2021

27/04/2022

Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2022 & Biên bản họp

-Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2022
- Biên bản họp

05/04/2022

Các Nghị quyết của HĐQT

Các Nghị quyết của HĐQT

17/03/2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

  1 2 3 4 5  ...