Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

17/07/2024

Công bố hợp đồng kiểm toán năm 2024

Công bố hợp đồng kiểm toán năm 2024

30/04/2024

Nghị quyêt số 07/NQ-BM/HĐQT/2024 về việc trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt.

Trả cổ tức còn lại bằng tiền mặt của năm 2023 là 61%/Vốn điều lệ (6.100 đồng/cổ phiếu - mệnh giá: 10.000 đồng) với tổng số tiền là 499.357.721.800 đằng

30/04/2024

Kết quả ĐHCĐ thường niên 2024

- Nghị quyết Đại hội
- Biên bản họp

13/03/2024

Đại hội cổ đông thường niên 2024

- Thông tin về đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2024
- Tài liệu ĐHCĐ Thường niên năm 2024

28/02/2024

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 1/2024 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 1/2024 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:

- Thời gian: 14:00 – 15:00 thứ Tư - ngày 06/03/2024 
- Địa chỉ: Văn phòng Công ty -240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP.HCM 
- Nội dung họp:
    • Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. 
    • Các vấn đề cần trao đổi khác.

07/02/2024

Công bố thông tin bất thường 24h

Công bố thông tin bất thường 24h

31/01/2024

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

07/11/2023

Thông báo sô 1407/TB-CNVSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu chứng khoán

Thông báo sô 1407/TB-CNVSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu chứng khoán

04/11/2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ tức đợt 01 cho năm 2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ tức đợt 01 cho năm 2023

01/11/2023

Nghị quyết số 12/NQ-BM/HĐQT/2023 về việc tạm ứng cổ tức tiền mặt cho năm 2023 (65% mệnh giá cổ phần)

Nghị quyết số 12/NQ-BM/HĐQT/2023 về việc tạm ứng cổ tức tiền mặt cho năm 2023 (65% mệnh giá cổ phần)

02/10/2023

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 4/2023

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 4/2023 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty: Thời gian: 09:00 – 12:00 thứ Năm- ngày 12/10/2023 Địa chỉ: Nhà máy Bình Minh Long An – Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. (https://maps.app.goo.gl/prY2HbEmXRuh54Sw9)

  1 2 3 4 5  ...