Trang chủ Quan hệ cổ đông Điều lệ hoạt động

Điều lệ hoạt động


Tên công ty Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
Tên tiếng anh Binh Minh Plastics Joint-stock Company
Tên viết tắt BMPLASCO
Biểu tượng của Công ty
Vốn điều lệ 818.609.830.000 đồng
Trụ sở chính 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại (84-8) 3969.0973
Fax (84-8) 3960.6814
Email binhminhplas@hcm.fpt.vn
Website www.binhminhplastic.com