Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

27/01/2023

Bản cung cấp thông tin quản trị Công ty năm 2022

Bản cung cấp thông tin quản trị Công ty năm 2022

27/01/2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

27/12/2022

Bổ nhiệm lại Phó TGĐ Công ty (18/NQ-BM/HĐQT/2022)

Bổ nhiệm lại Phó TGĐ Công ty (18/NQ-BM/HĐQT/2022)

20/12/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ và người có liên quan

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ và người có liên quan

22/11/2022

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

20/10/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ

20/10/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt

13/10/2022

Tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 4/2022 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 4/2022 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty: - Thời gian: 15:00 – 16:00 thứ Tư - ngày 19/10/2022. - Địa chỉ: Văn phòng Công ty -240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP.HCM

12/10/2022

Nghị quyết số 17/NQ-BM/HĐQT/2022 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Nghị quyết số 17/NQ-BM/HĐQT/2022 về việc tạm ứng cổ  tức bằng tiền mặt năm 2022

25/07/2022

Bản cung cấp thông tin quản trị Công ty 06 tháng năm 2022

Bản cung cấp thông tin quản trị Công ty 06 tháng năm 2022

25/07/2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty - 06 tháng năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty - 06 tháng năm 2022

  1 2 3 4 5  ...