Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

30/05/2023

Công bố giao dịch của người nội bộ

Công bố giao dịch của người nội bộ

11/05/2023

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ và người có liên quan

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ và người có liên quan

11/05/2023

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi cổ tức còn lại năm 2023

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi cổ tức còn lại năm 2023

05/05/2023

Nghị quyết số 09/NQ-BM/HĐQT/2023 thay thế nghị quyết số 04/NQ-BM/HĐQT/2023 về ngày đăng ký cuối cùng và chi trả cổ tức còn lại của năm 2022

Nghị quyết số 09/NQ-BM/HĐQT/2023 thay thế nghị quyết số 04/NQ-BM/HĐQT/2023 về ngày đăng ký cuối cùng và chi trả cổ tức còn lại của năm 2022

28/04/2023

KẾT QUẢ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN

KẾT QUẢ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN

14/03/2023

VSD Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHCĐ 2023

VSD Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHCĐ 2023

09/03/2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

08/02/2023

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 1/2023 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

- Thời gian: 15:00 – 16:00 thứ Ba - ngày 21/02/2023
-  Địa chỉ: Văn phòng Công ty -240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP.HCM
 - Nội dung họp:
 • Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.
 • Các vấn đề cần trao đổi khác. Others

27/01/2023

Bản cung cấp thông tin quản trị Công ty năm 2022

Bản cung cấp thông tin quản trị Công ty năm 2022

27/01/2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

27/12/2022

Bổ nhiệm lại Phó TGĐ Công ty (18/NQ-BM/HĐQT/2022)

Bổ nhiệm lại Phó TGĐ Công ty (18/NQ-BM/HĐQT/2022)

  1 2 3 4 5  ...