Trang chủ Tin tức Thông báo thay đổi về chức danh và chữ ký của Người đại diện pháp luật - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh