Sóc Trăng

Tên cửa hàng
Nhà phân phối
Lọc theo
STT Tên cửa hàng Nhà phân phối Địa chỉ Quận/Huyện Điện thoại/Fax Web/Email
1 CH - QUANG VINH CÔNG TY ĐẠI HOÀNG DƯƠNG Số 386, ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Châu Thành (0299) 3879 024
2 CH - HOÀNG DŨNG CÔNG TY QUANG TÙNG Số 15 Ngô Gia Tự, Khóm 3, Phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng TP.Sóc Trăng 0913 151 061
3 CH - QUANG DUY CÔNG TY TẤN PHÁT THANH PHONG Ấp Phương Thạnh 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Mỹ Tú 0918 192 594 – 0909 111 172
4 CH - TỶ CÔNG TY TẤN PHÁT THANH PHONG Ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Long Phú (0299) 3858 011 – 0983 919 412
5 CH - HIỆP XƯƠNG CÔNG TY TẤN PHÁT THANH PHONG Ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Long Phú (0299) 3858 038 – 0983 818 038
6 CH - HƯNG THỊNH CÔNG TY TẤN PHÁT THANH PHONG Ấp Đào Viên, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng Mỹ Xuyên (0299) 3894 169 – 0984 526 108
7 CH - TƯ Y CÔNG TY TẤN PHÁT THANH PHONG Ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Mỹ Xuyên (0299) 385 5104 - 3855337 - 0979 003 262
8 CH - TÂN VĨNH HÒA (SE) CÔNG TY TẤN PHÁT THANH PHONG 125A Trần Hưng Đạo, khu 3, TT. Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Thị Xã Vĩnh Châu (0299) 3862 906 – 0908 486 922
9 CH - TẬP THÀNH (HÁN LÓN) CÔNG TY TẤN PHÁT THANH PHONG Trưng Nhị, khu 3, thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Thị Xã Vĩnh Châu (0299) 3861 062 – 0919 888 477
10 CH - TIẾN CÔNG TY TẤN PHÁT THANH PHONG Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng Thanh Tri (0299) 3866 106 – 0939 886 306
11 CH - HƯƠNG CÔNG TY TẤN PHÁT THANH PHONG Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Trần Đề (0299) 3846 668 – 3846 665
12 CH - TÂN PHONG CÔNG TY TẤN PHÁT THANH PHONG Ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Châu Thành (0299) 3838 447 – 0983 832 083
Hiển thị Cửa hàng/trang
  1 2 3 4 5  ...