Trang chủ Liên hệ

TRỤ SỞ CHÍNH

Ông Bông Hoa Việt

Thư ký HĐQT Công ty

TRỤ SỞ CHÍNH

NHÀ MÁY
BÌNH MINH SÀI GÒN

NH&Agrave; M&Aacute;Y<br />
B&Igrave;NH MINH S&Agrave;I G&Ograve;N

NHÀ MÁY
BÌNH MINH BÌNH DƯƠNG

NH&Agrave; M&Aacute;Y <br />
B&Igrave;NH MINH B&Igrave;NH DƯƠNG

NHÀ MÁY
BÌNH MINH LONG AN

NH&Agrave; M&Aacute;Y <br />
B&Igrave;NH MINH LONG AN

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA BÌNH MINH MIỀN BẮC

  • Đường D1 - Khu D - Khu CN Phố Nối A - Hưng Yên
  • (0221) 3967868
  • (0221) 3967869

Phòng Kinh doanh

  • Dự án : 0961.368526
  • Bán lẻ : 0963.021536
  • Email: info.nbm@binhminhplastic.com.vn

C&Ocirc;NG TY TNHH MTV NHỰA B&Igrave;NH MINH MIỀN BẮC