Trang chủ Liên hệ

TRỤ SỞ CHÍNH

Ông Bông Hoa Việt

Thư ký HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Thanh Hải

Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh


TRỤ SỞ CHÍNH

NHÀ MÁY
BÌNH MINH SÀI GÒN

NH&Agrave; M&Aacute;Y<br />
B&Igrave;NH MINH S&Agrave;I G&Ograve;N

NHÀ MÁY
BÌNH MINH BÌNH DƯƠNG

NH&Agrave; M&Aacute;Y <br />
B&Igrave;NH MINH B&Igrave;NH DƯƠNG

NHÀ MÁY
BÌNH MINH LONG AN

NH&Agrave; M&Aacute;Y <br />
B&Igrave;NH MINH LONG AN

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA BÌNH MINH MIỀN BẮC

  • Đường D1 - Khu D - Khu CN Phố Nối A - Hưng Yên
  • (0221) 3967868
  • (0221) 3967869

Phòng Kinh doanh

  • Dự án : 0961.368526
  • Bán lẻ : 0963.021536
  • Email: info.nbm@binhminhplastic.com.vn

C&Ocirc;NG TY TNHH MTV NHỰA B&Igrave;NH MINH MIỀN BẮC