Trang chủ Hỏi đáp Sản phẩm tưới tiêu

Sản phẩm tưới tiêu

Ứng dụng của sản phẩm tưới tiêu của Nhựa Bình Minh?

Sản phẩm tưới tiêu của Nhựa Bình Minh được sử dụng để lắp trong hệ thống tưới tiêu dùng cho nông nghiệp, dẫn nước tưới đến các loại cây trồng. Hệ thống tưới tiêu này được kiểm soát lưu lượng và thời gian nhằm tiết kiệm nước, chi phí năng lượng và nhân lực, gồm có:

-      Hệ thống tưới khép kín, tự động hoặc bán tự động.

-      Hệ thống tưới gốc hoặc tưới bề mặt phía trên của cây hoặc kết hợp cả hai.

Hệ thống tưới dùng cho các loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày như : Cây ăn trái, rau, củ , quả …

bình luận