Trang chủ Hỏi đáp Ống và phụ tùng ống HDPE Gân

Ống và phụ tùng ống HDPE Gân

Khi nào thì sử dụng ống HDPE gân thành đôi xẻ rãnh? Trường hợp nào thì dùng ống HDPE gân thành đôi xẻ rãnh kiểu MP? kiểu LP? kiểu TP?

Trả lời:

- Ống HDPE gân thành đôi loại xẻ rãnh ứng dụng cho:

§  Thu gom nước từ hoạt động xử lý rác thải.

§  Thu và thoát nước bề mặt cỏ của sân gôn, sân bóng đá.

§  Hệ thống ống lọc và lấy nước thải.

§  Tưới cho các vùng khô hạn (nước dẫn trong lòng ống và thấm ra ngoài)

- Dùng ống HDPE gân thành đôi xẻ rãnh kiểu MP, kiểu LP, kiểu TP tùy nhu cầu tưới hoặc tiêu nước theo thiết kế và yêu cầu của chủ đầu tư công trình.

-          Kiểu MP: Có hai rãnh xẻ

-          Kiểu TP: Có 4 rãnh xẻ

-          Kiểu LP: Có 6 rãnh xẻ

- Quy cách rãnh xẻ chi tiết xin tham khảo thêm trên catalogue sản phẩm có trên Website: www.binhminhplastic.com 

bình luận