Trang chủ Hỏi đáp ỐNG & PHỤ TÙNG PVC CỨNG

ỐNG & PHỤ TÙNG PVC CỨNG

Tên gọi ống và phụ tùng ống “uPVC” có nghĩa là gì?
Trả lời:
- Tên gọi ống và phụ tùng ống uPVC được gọi theo tên loại nguyên liệu nhựa dùng để sản xuất là unplasticized Polyvinyl Chloride (nhựa PVC không hóa dẻo), và được viết tắt là uPVC hoặc PVC-U. Trên thị trường, ống uPVC còn được gọi là ống PVC cứng. Nguyên tắc gọi tên theo từ viết tắt tên nguyên liệu sản xuất cũng được áp dụng tương tự cho các loại ống nhựa khác như  HDPE (High Density Poly Ethylene), PP-R (Poly Propylene Random Copolymer).

bình luận