Trang chủ Hỏi đáp ỐNG & PHỤ TÙNG PVC CỨNG

ỐNG & PHỤ TÙNG PVC CỨNG

Sản phẩm uPVC Nhựa Bình Minh có được bảo hành không? Thời gian và điều kiện bảo hành như thế nào?

Trả lời: Sản phẩm uPVC Nhựa Bình Minh được bảo hành như sau:

- Thời gian bảo hành: 60 tháng tính từ ngày giao nhận hàng cuối cùng.
- Điều kiện bảo hành: Bảo hành trong phạm vi sử dụng phù hợp các thông số tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm.

bình luận