Trang chủ Hỏi đáp CHÍNH SÁCH KINH DOANH

CHÍNH SÁCH KINH DOANH

Chính sách bán hàng của Nhựa Bình Minh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ở xa khu vực này khác nhau như thế nào?
Trả lời:
- Nhựa Bình Minh áp dụng chính sách kinh doanh nhất quán, không phân biệt cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh với cửa hàng thuộc tỉnh.

bình luận