Trang chủ Hỏi đáp CÂU HỎI KHÁC

CÂU HỎI KHÁC

Sản phẩm Nhựa Bình Minh có chất lượng loại 1 và loại 2 không?

Trả lời: 

- Sản phẩm Nhựa Bình Minh sản xuất theo đúng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế đã công bố áp dụng, chỉ có một cấp chất lượng duy nhất.

- Sản phẩm được sản xuất ở các nhà máy khác nhau nên nội dung chữ in trên sản phẩm sẽ ghi đúng nơi sản xuất theo quy định quản lý Nhà nước về ghi nhãn hàng hóa.

bình luận