Home Introduce Project 2016 - Cà Mau Gas-Power-Fertilizer Complex

Project

Cà Mau Gas-Power-Fertilizer Complex

Description

Tổ hợp khí điện đạm Cà Mau hoàn thành đưa vào khai thác toàn bộ vào năm 2009. Chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Diện tích toàn dự án 200 ha tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Tổ hợp gồm bốn dự án chính:

-         Đường ống thép dẫn khi dài 325 km (298 km âm vượt biển) khánh thành 28/8/2008.

-         Hai nhà máy nhiệt điện, tổng công suất 1.500 MW, hoàn thành 27/12/2008.

-         Nhà máy đạm, công suất 800.000 tấn/năm, hoàn thành năm 2009.

-         Cụm công nghiệp sử dụng nguồn khí thấp áp.

Tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD.