Trang chủ Giới thiệu Dự án 2016 - Hầm đường bộ Hải Vân

Dự án

Hầm đường bộ Hải Vân

Mô tả

Dài 6.280m, vượt đèo Hải Vân, nối Huế và Đà Nẵng. Khởi công ngày 27 tháng 8 năm 2000, khánh thành vào ngày 5 tháng 6 năm 2005. Nhà thầu chính: Hai tổ hợp nhà thầu liên danh Hazama - Cienco 6 và Dong Ah - Sông Đà. Vốn đầu tư khoảng 150 triệu USD.