Thành tích


THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA (2008 - 2018)

SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

Nhựa Bình Minh được vinh danh 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2019 – Top 50

NHỰA BÌNH MINH ĐƯỢC VINH DANH GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG HẠNG WORLD CLASS

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

NHỮNG CÔNG TY VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ NHẤT

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP