Thành tích


THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA (2008 - 2018)

TOP 100 SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

NHỰA BÌNH MINH LẦN THỨ 3 ĐÓN NHẬN GIẢI THƯỞNG “NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT CHÂU Á”

NHỰA BÌNH MINH 12 NĂM LIÊN TIẾP ĐẠT DANH HIỆU TOP 50 CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM

NHỰA BÌNH MINH TIẾP TỤC ĐƯỢC VINH DANH TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT NĂM 2023

NHỰA BÌNH MINH ĐƯỢC VINH DANH GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG HẠNG WORLD CLASS

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

NHỮNG CÔNG TY VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ NHẤT

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP