Công bố thông tin

27/07/2020

Về việc sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2020


Kính gửi:  Cổ đông và các nhà đầu tư

 Do tình hình dịch bệnh Covid-19 quay trở lại khá phức tạp trong các ngày vừa qua, Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh xin thông báo lại về việc sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2020 dưới hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:

-        Thời gian: từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 thứ Sáu - ngày 31/07/2020.

-        Địa chỉ phòng họp trực tuyến theo đường link:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_OWY1M2UwZjgtOWNjOC00MzE5LWI5NmItYjAwZDMwZDk2NTdj%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522692f9941-ffa3-4604-9e0f-e3bea4fc6088%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224c018e28-add9-4d67-b39e-22eeecd81b19%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b039effa-f5a6-413e-be26-58c03619d6d7&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true#


Cách đơn giản nhất để vào phòng họp trên laptop hoặc máy tính là:

  • Copy đường link, past vào cửa sổ tìm kiếm trình duyệt Google Chrome trên thiết bị của quý vị để tìm kiếm.
  • Trên màn hình Microsoft Teams, nhấn vào nút “Join on the web”.
  • Trên màn hình Meeting Now, gõ tên quý vị vào ô “Enter name” và nhấn nút “Join”. Như vậy là Quý vị đã vào được phòng họp trực tuyến.

-        Nội dung họp:
* Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm 2020.

* Các vấn đề cần trao đổi khác.


Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, vui lòng liên hệ Phòng Quản trị hành chánh Công ty CP Nhựa Bình Minh – điện thoại số (028) 39690973- để được hướng dẫn tham dự họp trực tuyến trước 14 giờ 00 ngày 31/07/2020.


Rất hân hạnh được tiếp đón. Trân trọng kính chào.

 

                                                          PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                           TRƯỞNG TIỂU BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

                                                                                    

                                                                           NGUYỄN HOÀNG NGÂN