Công bố thông tin

13/10/2022

Tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 4/2022 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty


Kính gửi:     Cổ đông và Nhà đầu tư

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 4/2022 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:

-       Thời gian:    15:00 – 16:00 thứ Tư - ngày 19/10/2022
.
-       Địa chỉ:        Văn phòng Công ty -240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP.HCM


Nội dung họp

  • Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.
  • Các vấn đề cần trao đổi khác.


Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, có thể liên hệ ông Bông Hoa Việt - Công ty CP Nhựa Bình Minh – điện thoại số 0913749817- để đăng ký tham dự trước 14:00 ngày 19/10/2022.

Trân trọng kính chào,Mr. Chaowalit Treejak

Tổng Giám Đốc