Công bố thông tin

28/02/2024

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 1/2024 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty


Kính gửi:     Cổ đông và Nhà đầu tư

Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 1/2024 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:

    -    Thời gian:     14:00 – 15:00 thứ Tư - ngày 06/03/2024
    -    Địa chỉ:     Văn phòng Công ty -240 Hậu Giang, P.9, Q.6, TP.HCM
    -    Nội dung họp:
         •    Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
         •    Các vấn đề cần trao đổi khác.

Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, có thể liên hệ ông Bông Hoa Việt - Công ty CP Nhựa Bình Minh – điện thoại số 0913749817- để đăng ký tham dự trước 16:00 ngày 05/03/2024.
Trân trọng kính chào,

Mr. Chaowalit Treejak
Tổng Giám Đốc