Công bố thông tin

05/07/2017

Họp định kỳ Quý II/2017 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP


Kính gởi: Các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

     Ban Quan hệ Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2017 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP có nhu cầu với chi tiết như sau:

 -         Thời gian : Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 30  thứ tư - ngày 12/7/2017.

-          Địa điểm : Hội trường Công ty số 240 Hậu Giang, P.9, Q.6, Tp. Hồ Chí Minh.

    
     -        
Nội dung :
               + Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2017.
               + Các vấn đề cần trao đổi khác.

 

Thông báo này thay cho thư mời. Các Quỹ đầu tư và cổ đông có quan tâm, vui lòng liên hệ Phòng Quản trị Hành chánh Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, điện thoại số (028)39690973 để đăng ký tham dự.

 Rất hân hạnh được tiếp đón. Trân trọng kính chào.

 

                                                                                                THÀNH VIÊN HĐQT

                                                                        TRƯỞNG TIỂU BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

                                                                                               

 

                                                                                                NGUYỄN THỊ KIM YẾN